T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Kale Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Kale Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ziyareti; Hastanemiz ziyaret saatleri her gün 13.00-15.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasındadır.

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

ZİYARETÇİ KURALLARI

1. Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle belirtilen kurallara uymanız hastanız açısından önem taşımaktadır.

2. Hasta ziyaretleri her gün 13.00 - 15.00 ve 20.00 – 22.00 saatleri arasında yapılır.

3.Hastaların muayene ve tedavi işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.

4.Ziyaretçi kabul edilmeyen servislere girmek için ısrar edilmemelidir.

5. Hastanın yanına aynı anda 2 kişiden fazla ziyaretçi girmemelidir.

6. Hasta ziyaretlerine 10 yaşın altında çocuk katılamaz.

7. Hastaya dışardan yiyecek içecek getirilmemelidir.

8. Ziyaret saati süresince hastanın yanında kalınabilir şeklinde düşünülmemeli,

mümkün oldukça ziyaret kısa tutulmalıdır (en fazla 15 dakika).

9. Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, hijyenik bakım ürünleri dışında zarar verebilecek şeyler (canlı çiçek gibi) getirilmemelidir.

10. Diğer hastaların rahatsız olması durumunda ve tedavilerinin yapılması gerekli olduğunda personele zorluk çıkarmadan odadan ayrılmalıdır.REFAKATÇİ KURALLARI

1-Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
2-Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
3-Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 
4-Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
5-Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
6-Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
7-Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
8-Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
9-Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
10-Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
11-Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
12-Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
13-Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 
14-Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
15-Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
16-Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 
 
LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.